Multiple Sclerose

imagesCA8TK8V3

Sclerose er en kronisk sygdom, der angriber centralnervesystemet. Over 17.000 danskere har sclerose, af disse er 2/3  kvinder.

Multipel sclerose (MS) er en kronisk sygdom, som angriber centralnervesystemet, dvs. synsnerverne, hjernen og rygmarven. Sygdommen kan vise sig i form af attakker, som er sygdomsangreb, hvor man oplever symptomer som f.eks. føleforstyrrelser, synsproblemer, lammelser eller såkaldte kognitive symptomer som hukommelses- og koncentrationsbesvær. Sygdomsforløbet varierer fra person til person. Nogle oplever kun enkelte attakker og vil derfor kunne leve et stort set almindeligt liv, mens andre kan blive stærkt invaliderede i løbet af en årrække.

Find mere information på:

https://scleroseforeningen.dk/